Romarbrevet 15:13

Romarbrevet 15:13 SFB15

Må nu hoppets Gud fylla er med all glädje och frid i tron, så att ni överflödar i hoppet genom den helige Andes kraft.
SFB15: Svenska Folkbibeln 2015
Dela

Romarbrevet 15:13

Dela