Psaltaren 18:20

Psaltaren 18:20 SFB15

Han förde mig ut på rymlig plats, han räddade mig eftersom han älskar mig.
SFB15: Svenska Folkbibeln 2015
Dela