Filipperbrevet 3
SFB15
3
Rättfärdigheten genom tron
1 #Fil 2:18, 4:4. För övrigt, mina bröder, gläd er i Herren! För mig är det inget besvär att skriva samma sak till er igen, och för er är det tryggare.
2 #Gal 5:11f, Upp 22:15. Se upp för hundarna, se upp för de onda arbetarna, se upp för de sönderskurna!#3:2hundarna … de onda arbetarna … de sönderskurnaJudaiserande lärare som krävde att även hednakristna skulle låta omskära sig (jfr t ex Apg 15:1f, Gal 2:3f). 3 #Rom 2:29, Kol 2:11. Det är vi som är de omskurna, vi som tjänar Gud genom hans Ande och har vår ära i Kristus Jesus och inte förlitar oss på det yttre.
4 #2 Kor 11:18f. Fast nog hade också jag kunnat förlita mig på det yttre. För om någon tycker att han kan förlita sig på det yttre, så kan jag det ännu mer: 5 #1 Mos 17:12, Apg 22:3f, Rom 11:1. omskuren på åttonde dagen, är av Israels folk och Benjamins stam, en hebré född av hebreer#3:5hebré född av hebreerHebreisktalande judar var högre ansedda än de som endast kunde grekiska (jfr Apg 6:1, 22:2)., i fråga om lagen en farisé, 6 #Apg 8:3, 9:1, 1 Kor 15:9, Gal 1:13f. i iver en förföljare av församlingen, i rättfärdighet genom lagen en oklanderlig man.
7 #Matt 13:44f. Men allt det som förr var en vinst för mig räknar jag nu som förlust för Kristi skull. 8 #Joh 17:3. Ja, jag räknar allt som förlust, för jag har funnit det som är långt mer värt: kunskapen om Kristus Jesus, min Herre. För hans skull har jag förlorat allt och räknar det som skräp, för att vinna Kristus 9 #Rom 1:17, 3:21f. och bli funnen i honom – inte med min egen rättfärdighet, den som kommer av lagen, utan med den som kommer genom tron på Kristus, rättfärdigheten från Gud genom tron. 10 #Rom 6:3f, 8:17, 2 Kor 4:10f, Gal 6:17. Då får jag lära känna Kristus och kraften i hans uppståndelse och dela hans lidanden genom att bli lik honom i hans död, 11 #Luk 20:35. i hoppet om att nå fram till uppståndelsen från de döda.
Slutmålet
12 #1 Tim 6:12. Inte så att jag redan har gripit det eller redan har nått målet, men jag jagar efter att gripa det eftersom jag själv är gripen av Kristus Jesus. 13 Bröder, jag menar inte att jag har gripit det än. Men ett gör jag: jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger framför 14 #1 Kor 9:24, 2 Tim 4:7. och jagar mot målet för att vinna segerpriset, Guds kallelse till himlen i Kristus Jesus.
15 #1 Kor 2:6, 14:20. Så bör vi tänka, vi som är mogna#3:15mognaAnnan översättning: "fullkomliga".. Och tänker ni annorlunda i något avseende ska Gud uppenbara också det för er. 16 #Gal 6:16. Låt oss bara hålla fast vid det vi nått fram till.
Aposteln som föredöme
17 #1 Kor 4:16, 11:1. Bröder, ta mig till föredöme och se på dem som lever efter den förebild ni har i oss. 18 #1 Kor 1:23, Gal 6:12. Det jag ofta har sagt er, det säger jag nu med tårar: många lever som fiender till Kristi kors. 19 #Rom 16:18, Fil 1:28, Kol 3:2. De kommer att sluta i fördärvet. De har buken till sin gud och sätter sin ära i det som är deras skam, dessa som bara tänker på det jordiska.
20 #Ef 2:6, Kol 3:3, Hebr 13:14. Men vi har vårt medborgarskap i himlen, och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som Frälsare. 21 #Rom 8:29, 1 Kor 15:25f, 42f. Han ska förvandla vår bräckliga kropp och göra den lik hans härlighetskropp, för han har makt att lägga allt under sig.

Svenska Folkbibeln 2015 Reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten. Gamla testamentet © 1998, 2015, Stiftelsen Svenska Folkbibeln, Stockholm Nya testamentet © 1996, 1998, 2015, Stiftelsen Svenska Folkbibeln, Stockholm, och Stiftelsen Biblicum, Ljungby

Lär dig mer om Svenska Folkbibeln 2015