Matteusevangeliet 5:4

Matteusevangeliet 5:4 SFB15

Saliga är de som sörjer, för de ska bli tröstade.
SFB15: Svenska Folkbibeln 2015
Dela

Matteusevangeliet 5:4

Dela

Gratis Läsplaner och Andakter relaterade till Matteusevangeliet 5:4