Hebreerbrevet 12:2

Hebreerbrevet 12:2 SFB15

Och låt oss ha blicken fäst på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. För att nå den glädje som låg framför honom uthärdade han korset, utan att bry sig om skammen, och sitter nu på högra sidan om Guds tron.
SFB15: Svenska Folkbibeln 2015
Dela

Hebreerbrevet 12:2

Dela