Galaterbrevet 6:2

Galaterbrevet 6:2 SFB15

Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag.
SFB15: Svenska Folkbibeln 2015
Dela

Galaterbrevet 6:2

Dela