Galaterbrevet 1:5

Galaterbrevet 1:5 SFB15

Hans är äran i evigheters evighet. Amen.
SFB15: Svenska Folkbibeln 2015
Dela