Sakarja 12
SFB15

Sakarja 12

12
Jerusalems belägring och befrielse
1 #1 Mos 2:7, Ps 89:12, 102:26, 104:2f, 119:90, Jes 40:22, 42:5. En profetia, Herrens ord om Israel. Så säger Herren, han som har spänt ut himlen och lagt jordens grund och som format människans ande i henne: 2 #Jes 51:17, 22, Mika 4:11f, Hab 2:16. Se, jag ska göra Jerusalem till en berusningens bägare för alla folk runt omkring. Också Juda ska drabbas när Jerusalem belägras. 3 #Sak 14:2. Det ska ske på den dagen att jag ska göra Jerusalem till en tung sten för alla folk. Var och en som lyfter den ska skada sig på den. Och jordens alla folk ska församla sig mot henne. 4 På den dagen, säger Herren, ska jag slå alla hästar med förvirring och deras ryttare med vanvett. Över Juda hus ska jag ha mina ögon öppna, men folkens alla hästar ska jag slå med blindhet. 5 Då ska Juda stamfurstar säga i sina hjärtan: ”Jerusalems invånare har sin styrka i Herren Sebaot, sin Gud.”
6 #Ob v 18, Sak 14:10. På den dagen ska jag låta Juda stamfurstar bli som brinnande fyrfat bland ved och som flammande facklor bland halmkärvar, så att de förtär alla folk runt omkring, både åt höger och åt vänster. Men Jerusalem ska fortfarande trona där det nu ligger. 7 Herren ska frälsa Juda hyddor först, för att inte Davids hus och Jerusalems invånare ska överträffa Juda i härlighet. 8 #2 Mos 14:19, 1 Sam 17:50, 18:7, 2 Sam 18:3, Joel 3:10. På den dagen ska Herren beskydda Jerusalems invånare. På den dagen ska den svagaste#12:8den svagasteOrdagrant: ”den som snavar”. bland dem vara som David, och Davids hus ska vara som Gud, som Herrens ängel framför dem.
Sorg över den genomborrade
9 #Sak 12:2, Upp 20:9. På den dagen tänker jag utrota alla hednafolk som kommer mot Jerusalem. 10 #Jer 6:26, Hes 39:29, Joel 2:28f, Apg 2:1f, Joh 19:37, Upp 1:7. Men över Davids hus och över Jerusalems invånare ska jag utgjuta nådens och bönens Ande, så att de ser upp till mig som de har genomborrat. De ska sörja över honom som man sörjer ende sonen, och de ska gråta bittert över honom som man gråter över sin förstfödde.#12:10 Versen citeras i Joh 19:37 och Upp 1:7 som profetia om den korsfäste Messias. 11 #2 Kung 23:29. På den dagen ska sorgen bli stor i Jerusalem, som sorgen vid Hadad-Rimmon#12:11Hadad-RimmonBetecknar kanske en by nära Megiddo, slagfältet där man sörjde den älskade kung Josia (2 Kung 23:29, 2 Krön 35:24f). i Megiddopasset. 12 Landet ska sörja, var släkt för sig:
Davids hus och släkt för sig
och deras kvinnor för sig,
Natans hus och släkt för sig
och deras kvinnor för sig,
13 #2 Mos 6:17, 4 Mos 3:18, 21, 1 Krön 6:16f. Levi hus och släkt för sig
och deras kvinnor för sig,
Shimeis släkt för sig
och deras kvinnor för sig,
14 alla övriga släkter var för sig
och deras kvinnor för sig.

Svenska Folkbibeln 2015 Reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten. Gamla testamentet © 1998, 2015, Stiftelsen Svenska Folkbibeln, Stockholm Nya testamentet © 1996, 1998, 2015, Stiftelsen Svenska Folkbibeln, Stockholm, och Stiftelsen Biblicum, Ljungby


Lär dig mer om Svenska Folkbibeln 2015

Uppmuntrar och utmanar dig att söka Guds närhet varje dag.


YouVersion använder cookies för att anpassa din upplevelse. Genom att använda vår webbplats accepterar du vår användning av cookies enligt beskrivningen i vår Integritetspolicy.