Brevet till Titus 2:2

Brevet till Titus 2:2 SFB15

Äldre män ska vara nyktra, värdiga och förståndiga, sunda i tro, kärlek och tålamod.
SFB15: Svenska Folkbibeln 2015
Dela