Uppenbarelseboken 14:12

Uppenbarelseboken 14:12 SFB15

Här visar sig de heligas uthållighet: de håller fast vid Guds bud och tron på Jesus."
SFB15: Svenska Folkbibeln 2015
Dela