Uppenbarelseboken 10:5

Uppenbarelseboken 10:5 SFB15

Och ängeln som jag såg stå på havet och på jorden lyfte sin högra hand mot himlen
SFB15: Svenska Folkbibeln 2015
Dela