Psaltaren 73:24

Psaltaren 73:24 SFB15

Du leder mig med ditt råd och tar sedan emot mig med ära.
SFB15: Svenska Folkbibeln 2015
Dela