Psaltaren 29:11

Psaltaren 29:11 SFB15

HERREN ger styrka åt sitt folk, HERREN välsignar sitt folk med frid.
SFB15: Svenska Folkbibeln 2015
Dela