Lukasevangeliet 5:22

Lukasevangeliet 5:22 SFB15

Men Jesus förstod deras tankar och svarade dem: "Vad är det ni tänker i era hjärtan?
SFB15: Svenska Folkbibeln 2015
Dela