Lukasevangeliet 4:10

Lukasevangeliet 4:10 SFB15

Det står ju skrivet: Han ska befalla sina änglar att bevara dig
SFB15: Svenska Folkbibeln 2015
Dela