Hebreerbrevet 11:3

Hebreerbrevet 11:3 SFB15

Genom tron förstår vi att universum har skapats genom ett ord från Gud, så att det vi ser inte har blivit till av något synligt.
SFB15: Svenska Folkbibeln 2015
Dela

Gratis Läsplaner och Andakter relaterade till Hebreerbrevet 11:3