Hebreerbrevet 1:10

Hebreerbrevet 1:10 SFB15

Och: I begynnelsen lade du, Herre, jordens grund, och himlarna är dina händers verk.
SFB15: Svenska Folkbibeln 2015
Dela