Första Moseboken 15:6

Första Moseboken 15:6 SFB15

Och Abram trodde på HERREN, och han räknade honom det till rättfärdighet.
SFB15: Svenska Folkbibeln 2015
Dela

Första Moseboken 15:6

Dela