Första Moseboken 15:21

Första Moseboken 15:21 SFB15

amoreernas, kananeernas, girgasheernas och jebusiternas land.”
SFB15: Svenska Folkbibeln 2015
Dela