Galaterbrevet 3:27

Galaterbrevet 3:27 SFB15

Alla ni som blivit döpta till Kristus har iklätt er Kristus.
SFB15: Svenska Folkbibeln 2015
Dela

Gratis Läsplaner och Andakter relaterade till Galaterbrevet 3:27