Efesierbrevet 4:24

Efesierbrevet 4:24 SFB15

och klä er i den nya människan, som är skapad till likhet med Gud i sann rättfärdighet och helighet.
SFB15: Svenska Folkbibeln 2015
Dela

Gratis Läsplaner och Andakter relaterade till Efesierbrevet 4:24