Första Johannesbrevet 3
SFB15
3
Guds barn
1 #Joh 1:12, 16:3, 17:25. Se vilken kärlek Fadern har skänkt oss: att vi får kallas Guds barn! Och det är vi också. Världen känner oss inte, eftersom den inte har lärt känna honom. 2 #Matt 5:8, Rom 8:16, 19, Fil 3:21, Kol 3:4. Mina älskade, nu är vi Guds barn, och än är det inte uppenbarat vad vi ska bli. Men vi vet att när han uppenbaras#3:2när han uppenbarasAnnan översättning: "när det uppenbaras". ska vi bli lika honom, för då får vi se honom sådan han är. 3 #2 Kor 7:1, 1 Petr 1:15f. Och var och en som har det hoppet till honom renar sig, liksom han är ren.
4 #1 Joh 5:17. Den som ägnar sig åt synd bryter mot lagen, för synd är brott mot lagen#3:4brott mot lagenAnnan översättning: "laglöshet".. 5 #Jes 53:4, 11, Joh 1:29, 1 Petr 2:22f. Och ni vet att han har uppenbarats för att ta bort synderna. Det finns ingen synd i honom. 6 #1 Joh 2:3f, 3 Joh v 11. Den som förblir i honom syndar inte. Den som syndar har inte sett honom och känner honom inte.
7 #1 Joh 2:29. Kära barn, låt ingen förvilla er. Den som gör det rätta är rättfärdig, liksom han är rättfärdig. 8 #Joh 8:44. Den som ägnar sig åt synd är av djävulen, för djävulen har syndat ända från begynnelsen. Men Guds Son har uppenbarats för att göra slut på djävulens gärningar. 9 #1 Petr 1:23, 1 Joh 5:18. Den som är född av Gud ägnar sig inte åt synd, för Guds säd#3:9Guds sädDvs Guds ord (jfr Jak 1:21, 1 Petr 1:23). förblir i honom. Han kan inte synda, eftersom han är född av Gud. 10 #1 Joh 2:29. Så blir det tydligt vilka som är Guds barn och vilka som är djävulens barn: den som inte gör det rätta är inte av Gud, och inte heller den som inte älskar sin broder.
11 #Joh 13:34, 15:12, 1 Joh 2:7. Detta är det budskap som ni har hört från början: att vi ska älska varandra. 12 #1 Mos 4:8, Hebr 11:4. Vi ska inte vara som Kain, som var av den onde och mördade sin bror. Och varför mördade han honom? För att Kains gärningar var onda men hans brors rättfärdiga.
13 #Joh 15:18f, 17:14. Bröder#3:13BröderAnnan översättning: "syskon". Grekiskan tilltalar liksom t ex spanskan en blandad grupp i maskulinum, som "bröder"., var inte förvånade om världen hatar er. 14 #Joh 5:24, 1 Joh 2:11. Vi vet att vi har gått över från döden till livet, eftersom vi älskar bröderna. Den som inte älskar är kvar i döden. 15 #Matt 5:21f, Gal 5:20f. Den som hatar sin broder är en mördare, och ni vet att ingen mördare har evigt liv i sig. 16 #Joh 15:13, Ef 5:2. Genom att han gav sitt liv för oss har vi lärt känna kärleken. Så är också vi skyldiga att ge våra liv för våra bröder. 17 #5 Mos 15:7, Luk 3:11, Jak 2:15f. Om någon har jordiska ägodelar och ser sin broder lida nöd men stänger sitt hjärta för honom, hur kan då Guds kärlek förbli i honom?
18 #1 Kor 4:20. Kära barn, låt oss inte älska med ord eller fraser, utan i handling och sanning. 19 Då vet vi att vi är av sanningen, och inför honom kan vi övertyga vårt hjärta, 20 #Joh 21:17. om det fördömer oss, att Gud är större än vårt hjärta och vet allt. 21 #Hebr 4:16, 1 Joh 5:14. Mina älskade, om hjärtat inte fördömer oss har vi frimodighet inför Gud, 22 #Mark 11:24. och vad vi än ber om, det får vi av honom eftersom vi håller hans bud och gör det som gläder honom. 23 #3 Mos 19:18, Joh 6:69, 1 Petr 4:8. Och detta är hans bud: att vi ska tro på hans Sons namn, Jesus Kristus, och älska varandra så som han befallt oss. 24 #Joh 14:23, Rom 8:9. Den som håller fast vid hans bud förblir i Gud och Gud i honom. Och att Gud förblir i oss, det vet vi av Anden som han gett oss.

Svenska Folkbibeln 2015 Reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten. Gamla testamentet © 1998, 2015, Stiftelsen Svenska Folkbibeln, Stockholm Nya testamentet © 1996, 1998, 2015, Stiftelsen Svenska Folkbibeln, Stockholm, och Stiftelsen Biblicum, Ljungby

Lär dig mer om Svenska Folkbibeln 2015