Första Timoteusbrevet 6:8

Första Timoteusbrevet 6:8 SFB15

Har vi mat och kläder ska vi vara nöjda med det.
SFB15: Svenska Folkbibeln 2015
Dela