Första Korintierbrevet 9:14

Första Korintierbrevet 9:14 SFB15

Så har också Herren befallt att de som predikar evangeliet ska leva av evangeliet.
SFB15: Svenska Folkbibeln 2015
Dela