Första Korintierbrevet 7:32

Första Korintierbrevet 7:32 SFB15

och jag vill att ni ska vara fria från bekymmer. Den ogifte tänker på det som hör till Herren, hur han ska glädja Herren.
SFB15: Svenska Folkbibeln 2015
Dela

Gratis Läsplaner och Andakter relaterade till Första Korintierbrevet 7:32