Första Korintierbrevet 7:2

Första Korintierbrevet 7:2 SFB15

Men för att undvika sexuella synder ska varje man ha sin hustru och varje hustru sin man.
SFB15: Svenska Folkbibeln 2015
Dela

Gratis Läsplaner och Andakter relaterade till Första Korintierbrevet 7:2