Första Korintierbrevet 6:8

Första Korintierbrevet 6:8 SFB15

I stället gör ni själva orätt och roffar åt er, och det drabbar bröder.
SFB15: Svenska Folkbibeln 2015
Dela