Första Korintierbrevet 6:3

Första Korintierbrevet 6:3 SFB15

Vet ni inte att vi ska döma änglar? Ska ni då inte kunna döma i vardagliga ting?
SFB15: Svenska Folkbibeln 2015
Dela