Första Korintierbrevet 3:23

Första Korintierbrevet 3:23 SFB15

Men ni tillhör Kristus, och Kristus tillhör Gud.
SFB15: Svenska Folkbibeln 2015
Dela

Gratis Läsplaner och Andakter relaterade till Första Korintierbrevet 3:23