Första Korintierbrevet 12:4

Första Korintierbrevet 12:4 SFB15

Det finns olika nådegåvor, men Anden är densamme.
SFB15: Svenska Folkbibeln 2015
Dela

Gratis Läsplaner och Andakter relaterade till Första Korintierbrevet 12:4