Första Korintierbrevet 12:22

Första Korintierbrevet 12:22 SFB15

Nej, tvärtom är de delar av kroppen som verkar svagast så mycket mer nödvändiga.
SFB15: Svenska Folkbibeln 2015
Dela