Första Korintierbrevet 12:20

Första Korintierbrevet 12:20 SFB15

Men nu är kroppsdelarna många och kroppen ändå en.
SFB15: Svenska Folkbibeln 2015
Dela