Första Korintierbrevet 12:19

Första Korintierbrevet 12:19 SFB15

Om alla vore en enda kroppsdel, var vore då kroppen?
SFB15: Svenska Folkbibeln 2015
Dela