Första Korintierbrevet 12:1

Första Korintierbrevet 12:1 SFB15

När det gäller de andliga gåvorna, bröder, vill jag inte att ni ska vara okunniga.
SFB15: Svenska Folkbibeln 2015
Dela