Första Korintierbrevet 10:23

Första Korintierbrevet 10:23 SFB15

Allt är tillåtet, men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet, men allt bygger inte upp.
SFB15: Svenska Folkbibeln 2015
Dela