Logotip YouVersion
Search Icon

ငဝ်ႈၵမ်ႇၽႃႇ ၵႂၢမ်း​ၼမ်း

ၵႂၢမ်း​ၼမ်း
ၸွမ်း​ၼင်ႇ​ဢၼ်​ဝႃႈ၊ “ၵျၢမ်း​ငဝ်ႈ​ၵမ်ႇ​ၽႃႇ” ၼၼ်ႉ​ၸိုင်၊ ၽိုၼ်​လိၵ်ႈ​ၼႆႉ​တႅမ်ႈ​မၢႆ​ဝႆႉ​လွင်ႈ​တၢင်း​ဢၼ် ထႃႇဝရႃႉ​ၽြႃး​ၽၢၼ်ႇ​သၢင်း​ႁဵတ်း​ပဵၼ်​ၸၵျႃႇဝလႃႇ၊ ဢိၵ်ႇ​တင်း​ၵူၼ်း​တင်း​လွင်ႈ​တၢင်း​ဢၼ်​ၵူၼ်း​တႄႇ​ၸႃႉ​ႁဵတ်း​ဢပႅတ်ႈ​လႄႈ ၶၢမ်ႇ​ဝူၺ်ႇတၼႃႇ​တင်း​ၼႄး​လၢႆး​ဢၼ်​ၽြႃး​ပဵၼ်​ၸဝ်ႈ​ႁဵတ်း​တီႈ​ၵူၼ်း​လေႃးၵႃႉ​ၸိူဝ်ႉ​ၼင်ႇ​ႁိုဝ်​ၼၼ်ႉ​ဢေႃႈ။ ၵျၢမ်း​ငဝ်ႈ​ၵမ်ႇ​ၽႃႇ​ၼႆႉ​ၽႄ​ဢွၵ်ႇ​ဝႆႉ​ပဵၼ်​သွင်​တွၼ်ႈ​ဢေႃႈ။
1 ဢၶၢၼ်း​လူင် 1-11 ပဵၼ်​လွင်ႈ​တၢင်း​ဢၼ် ထႃႇဝရႃႉ​ၽြႃး​ၽၢၼ်ႇ​သၢင်း​ႁဵတ်း​ပဵၼ်​ၸၵျႃႇဝလႃႇ ဢိၵ်ႇ​တင်း​ပိုၼ်း​ၵူၼ်း​လေႃးၵႃႉ​ဢေႃႈ။ တႄႇ​ၸႃႉ​ဢဝ်​လွင်ႈ​ဢႃႇတၢမ်ႇ​တင်း​ဢေးဝႃႉ​လွင်ႈ​ၵႃႇဢီႉၼႃႉ​တင်း​ဢႃႇပေႇလႃႉ​လွင်ႈ​ၼူဝ်းဢႃႇ​တင်း​လွင်ႈ​ၼမ်ႉ​ထူမ်ႈ​မိူင်း​လေႃးၵႃႉ​ဢိၵ်ႇ​တင်း​လွင်ႈ​သဝ်​လၢင်း​ၼႂ်း​မိူင်း​ပႃႇပူႉလုၼ်ႇ​ၼၼ်ႉ​ဢေႃႈ။
2 ဢၶၢၼ်း​လူင် 12-50 ပဵၼ်​ပိုၼ်း​ၸိူဝ်ႉ​ၶိူဝ်း​ၵူၼ်း​မဵဝ်း​ဢီႉသရေႇလႃႉ​ဢေႃႈ။ ပူႇ​မွၼ်ႇ​ၶဝ်​ၸမ်ႉ တႄႇ​ၸႃႉ​တီႈ​ဢႃႇပြႃႇႁၢမ်ႇ​ၵေႃႉ​ဢၼ်​ယုမ်ႇ​မၢတ်ႈ​လႄႈ​ထွမ်ႇ​ၵႂၢမ်း​ၽြႃး​ပဵၼ်​ၸဝ်ႈ​ၼၼ်ႉ​ဢေႃႈ။ ၸိူဝ်ႉ​ၶိူဝ်း​ဢၼ်​သိုပ်ႇ​လူင်း​မႃး​ၼၼ်ႉ​ပဵၼ်​လုၵ်ႈ​ၸၢႆး​မၼ်း​ဢီႉၸၢၵ်ႈလၢၼ်​ၸၢႆး​မၼ်း​ယႃႇၵုပ်ႈ (​ဢၼ်​လႆႈ​ၸိုဝ်ႈ​မႂ်ႇ​ႁွင်ႉ​ဝႃႈ၊ဢီႉသရေႇလႃႉ) ယႃႇၵုပ်ႈ​မီး​လုၵ်ႈ​ၸၢႆး​သိပ်း​သွင်​ၵေႃႉ၊ ဢၼ်​ၽႄ​ဢွၵ်ႇ​ပဵၼ်​ၸိူဝ်ႉ​ၶိူဝ်း​ဢီႉသရေႇလႃႉသိပ်း​သွင်​ၶိူဝ်း​ၼၼ်ႉ​ဢေႃႈ။ ၼႂ်း​လုၵ်ႈ​ၸၢႆး​သိပ်း​သွင်​ၵေႃႉ​ၸိူဝ်း​ၼၼ်ႉ ယူဝ်းသႅပ်ႈပဵၼ်​ၵေႃႉ​ဢၼ်​ႁူင်​ႁၢင်း​လိူဝ်​ပိူၼ်ႈ ၵွပ်ႈ​ပိူဝ်ႈ​မၼ်း​ဢွၼ်​ဢဝ်​ယႃႇၵုပ်ႈ​တင်း​လုၵ်ႈ​ၸၢႆး​မၼ်း​တင်း​လၢႆ၊ ပႃး​ၸဵမ်​လုၵ်ႈ​ၶဝ်​မေး​ၶဝ် ၵႂႃႇ​ယူႇ​တီႈ​မိူင်း​ဢေႇၵိပ်ႉတူႉ​ၼၼ်ႉ​ဢေႃႈ။
ဢၼ်​ပႃး​ၼႂ်း​ၽိုၼ်​လိၵ်ႈ​ၼႆႉ​ၸိုင်၊ ပဵၼ်​လွင်ႈ​တၢင်း​ဢၼ်​ၽြႃး​ပဵၼ်​ၸဝ်ႈ​ႁဵတ်း​သၢင်ႈ​ၼၼ်ႉ​ဢေႃႈ။ တႄႇ​ၸႃႉ​ဢဝ်​လွင်ႈ​တၢင်း​ဢၼ်​ၽြႃး​ပဵၼ်​ၸဝ်ႈ​ၽၢၼ်ႇ​သၢင်း​ႁဵတ်း​ပဵၼ်​ၸၵျႃႇဝလႃႇ​သေ​ယဝ်ႉ ၵႂႃႇ​သုတ်း​လူၺ်ႈ​လွင်ႈ​ၵတီႉ​ၽြႃး​ပဵၼ်​ၸဝ်ႈ ဢၼ်​တၵ်း​တေ​သိုပ်ႇ​ပႂ်ႉ​လူ​လုမ်း​လႃး​ၵူၼ်း​မဵဝ်း​မၼ်း​ၸဝ်ႈ​ၼၼ်ႉ​ဢေႃႈ။ ႁူဝ်​ႁုပ်ႈ​မၼ်း​ၸိုင် ပဵၼ်​လွင်ႈ​ၽြႃး​ပဵၼ်​ၸဝ်ႈ​သေ​ယဝ်ႉ ၽုၺ်ႇ​ၼႄ​လွင်ႈ​ဢၼ်​မၼ်း​ၸဝ်ႈ​ၸီႇ​ယၢင်ႇ​တြႃး​လႄႈ ပၼ်​တၢမ်ႇ​ဢပႅတ်ႈ​တီႈ​ၶဝ်​ၸိူဝ်း​ဢၼ်​ၽိတ်း​ပိူင်ႈ ဢိၵ်ႇ​တင်း​လွင်ႈ​ဢၼ်​မၼ်း​ၸဝ်ႈ​မႃႉ​ၸႃႉ​ၸွႆႈ​ထႅမ်​ၵူၼ်း​မဵဝ်း​မၼ်း​ၸဝ်ႈ​ၼၼ်ႉ​ဢေႃႈ။ ၽိုၼ်​လိၵ်ႈ​ၼႆႉ မၢတ်ႈ​မၢႆ​ဝႆႉ​လွင်ႈ​တၢင်း​ယုမ်ႇ​မၢတ်ႈ​ၵူၼ်း​လေႃးၵီႇ ဢိၵ်ႇ​တင်း​လွင်ႈ​တၢင်း​ဢၼ်​ၸွႆႈ​ထႅမ်​ႁႂ်ႈ​တၢင်း​ယုမ်ႇ​မၢတ်ႈ​မၼ်ႈ​ၶိူင်ႇ​ၼၼ်ႉ​ဢေႃႈ။
ႁူဝ်​ၶေႃႈ​ဢၼ်​ၶဝ်ႈ​ပႃး​ၸမ်ႉ
လွင်ႈ​ၽၢၼ်ႇ​သၢင်း​ၸၵျႃႇဝလႃႇ​ဢိၵ်ႇ​တင်း​ၵူၼ်း 1:1-2:25
လွင်ႈ​ၵူၼ်း​ႁဵတ်း​ဢပႅတ်ႈ​လႄႈ​လႆႈ​ၶၢမ်ႇ​တၢမ်ႇ 3:1-24
လွင်ႈ​ဢႃႇတၢမ်ႇတေႃႇ​ထိုင်​ၼူဝ်းဢႃႇ4:1-5:32
လွင်ႈၼူဝ်းဢႃႇ​တင်း​ၼမ်ႉ​ထူမ်ႈ​လိၼ်​မိူင်း 6:1-10:32
လွင်ႈ​သဝ်​လၢင်း​ၼႂ်း​မိူင်း​ပႃႇပူႉလုၼ်ႇ11:1-9
လွင်ႈ​သေႇမႃႉတေႃႇ​ထိုင်​ဢႃႇပြႃႇႁၢမ်ႇ11:10-32
လွင်ႈဢႃႇပြႃႇႁၢမ်ႇ၊ ဢီႉၸၢၵ်ႈ၊ ယႃႇၵုပ်ႈ12:1-35:29
ၸိူဝ်ႉ​ၶိူဝ်း​ဢေးသေႃး36:1-43
ယူဝ်းသႅပ်ႈ​လႄႈ​ပီႈ​ဢၢႆႈ​မၼ်း​တင်း​လၢႆ 37:1-45:28
လွင်ႈ​ၵူၼ်း​မဵဝ်း​ဢီႉသရေႇလႃႉ​ၼႂ်း​မိူင်း​ဢေႇၵိပ်ႉတူႉ46:1-50:26

Označeno

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion za prilagajanje tvoje izkušnje uporablja piškotke. Z uporabo našega spletnega mesta se strinjaš z našo uporabo piškotkov, kot je opisano v naši Politiki zasebnosti