Logotip YouVersion
Search Icon

ငဝ်ႈၵမ်ႇၽႃႇ 2

2
1ၼင်ႇ​ၼၼ်​လႄႈ ၸႃႉ​ၸဵမ်​ၵၢင်​ႁၢဝ်​လိၼ်​မိူင်း​ဢိၵ်ႇ​တင်း​ၶိူင်ႈ​ပိူင်​ၵႃႈ​မီး​တင်း​သဵင်ႈ​တင်း​လူင်​ယဝ်ႉ​ၸွတ်ႇ​တူဝ်ႈ​လႄႈ​မီး​ယူႇ​ဢေႃႈ။- 2မိူဝ်ႈ​ဢၼ်​ႁွတ်ႈ​ထိုင်​ဝၼ်း​သတ်ႉတမႃႉ​ၼၼ်ႉ​ၸိုင်၊ ၽြႃး​ပဵၼ်​ၸဝ်ႈ​ယဝ်ႉ​ၸွတ်ႇ​တူဝ်ႈ ၵႃႈ​ဢၼ်​ႁဵတ်း​ပဵၼ်​ၼၼ်ႉ​လႄႈ လွင်ႈ​တၢင်း​ဢၼ်​ႁဵတ်း​ပဵၼ်​ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ​ၸွတ်ႇ​တူဝ်ႈ​ယဝ်ႉ​ၸင်ႇ၊ ၼႂ်း​ဝၼ်း​ၼၼ်ႉ​မၼ်း​ၸဝ်ႈ​ယူႇ​ၼိမ်​ၼိမ်​သေ​ဢေႃႈ။- 3ၽြႃး​ပဵၼ်​ၸဝ်ႈ​ပၼ်​တၢင်း​လီ​တီႈ ဝၼ်း​သတ်ႉတမႃႉ​ၼၼ်ႉ​လႄႈ ႁႂ်ႈ​မူတ်း​ၸၢင်ႇ​ဢေႃႈ။ လွင်ႈ​မၼ်း​ၸမ်ႉ ၵွပ်ႈ​ပိူဝ်ႈ​ဢၼ်​လွင်ႈ​တၢင်း​ဢၼ် မၼ်း​ၸဝ်ႈ​ႁဵတ်း​ပဵၼ်​ၵႃႈ​မီး​တင်း​သဵင်ႈ​တင်း​လူင်​ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ​ၸွတ်ႇ​တူဝ်ႈ​လႄႈ ၼႂ်း​ဝၼ်း​ၼၼ်ႉ မၼ်း​ၸဝ်ႈ​ယူႇ​ၼိမ်​ၼိမ်​သေ​ဢေႃႈ။
4လွင်ႈ​တၢင်း​ၸိူဝ်း​ၼႆႉ​ၸမ်ႉ၊ ပဵၼ်​ငဝ်ႈ​ႁၢၵ်ႈ​ဢထုၵ်ႉပတ်ႈတီႉ​ၵၢင်​ႁၢဝ်​တင်း​လိၼ်​မိူင်း ၼႂ်း​ၶိင်ႇ​ၵႃႇလႃႉ တၢင်း​ဢၼ်​ၽၢၼ်ႇ​သၢင်း​ႁဵတ်း​ပဵၼ်​ၼၼ်ႉ၊ ဝၼ်း​ဢၼ်​ထႃႇဝရႃႉ​ၽြႃး​ပဵၼ်​ၸဝ်ႈ ႁဵတ်း​ပဵၼ်​လိၼ်​မိူင်း ဢိၵ်ႇ​တင်း​ၵၢင်​ႁၢဝ်​ၼၼ်ႉ​ဢေႃႈ။- 5တူၼ်ႈ​ၵႃႈ​ႁႆႊ​ၼႃး ဢမ်ႇ​ပႆႇ​မီး​ၵႃႈ​တီႈ​လိၼ်​သေ​တူၼ်ႈ၊ တူၼ်ႈ​ၶဝ်ႈ​ႁႆႊ​ၼႃး​ဢမ်ႇ​ပႆႇ​ယႂ်ႇ​မႃး​သေ​တူၼ်ႈ။ လွင်ႈ​မၼ်း​ၸမ်ႉ ထႃႇဝရႃႉ​ၽြႃး​ပဵၼ်​ၸဝ်ႈ ဢမ်ႇ​ပႆႇ​ႁႂ်ႈ​ၽူၼ်​တူၵ်း​ၵႃႈ​ၼိူဝ်​လိၼ်​လႄႈ ၵူၼ်း​ဢၼ်​တၵ်း​ႁဵတ်း​ႁႆႊ​ႁဵတ်း​ၼႃး​ဢမ်ႇ​ပႆႇ​မီး​သေ​ၵေႃႉ​သေ​ၵူၼ်း။- 6ၵူၺ်း​ၵႃႈ​ဢၢႆ​လိၼ်​ဢွၵ်ႇ​ၵႃႈ​တီႈ​လိၼ်​လႄႈ ႁႂ်ႈ​ၼႃႈ​လိၼ်​တင်း​သဵင်ႈ​တင်း​လူင်​ယမ်း​ဢေႃႈ။
7ဝၢႆး​ၼၼ်ႉ​၊ ထႃႇဝရႃႉ​ၽြႃး​ပဵၼ်​ၸဝ်ႈ​ဢဝ်​မုၼ်ႈ​လိၼ်​ႁဵတ်း​ၵူၼ်း​လႄႈ ပဝ်ႇ​ၸီႇဝႃႉ​ဢသၢၵ်ႈ​သႂ်ႇ ၵႃႈ​ၼႂ်း​ၶူႈ​လင်​မၼ်း​သေ​ယဝ်ႉ၊ ၵူၼ်း​ၸင်ႇ​ပဵၼ်​သတ်ႉတဝႃႇ ဢၼ်​ဢသၢၵ်ႈ​လိပ်း​ယူႇ​ဢေႃႈ။
8ထႃႇဝရႃႉ​ၽြႃး​ပဵၼ်​ၸဝ်ႈ​ၵေႃႈ၊ ၽုၵ်ႇ​သွမ်ႈ​သူၼ်​ဢူးယဵၼ်ႇ​ၽၢႆႇ​ၼႃႈ​ဝၼ်း​ဢွၵ်ႇ ၵႃႈ​တီႈ​ဢေႇတိၼ်ႇ​သေ​ယဝ်ႉ၊ ၶျႃး​တီႈ​ယူႇ​ပၼ်​တီႈ​ၵူၼ်း ဢၼ်​မၼ်း​ၸဝ်ႈ​ႁဵတ်း​ၼၼ်ႉ​ၵႃႈ​ၼႂ်း​တီႈ​ၼၼ်ႈ​ဢေႃႈ။
9ထႃႇဝရႃႉ​ၽြႃး​ပဵၼ်​ၸဝ်ႈ ႁႂ်ႈ​တူၼ်ႈ​ဢၼ်​ႁၢင်ႈ​လီ​ဢၼ်​လီ​ၵိၼ်​ၵူႈ​ၸိူဝ်ႉ​ၵူႈ​ပိူင် ဢွၵ်ႇ​ပဵၼ်​မႃး ၵႃႈ​ၼႂ်း​လိၼ်​ၼၼ်ႉ​ဢေႃႈ။ ၵႃႈ​ၼႂ်း​ၶိုင်ႈ​ၵၢင်​သူၼ်​ဢူးယဵၼ်ႇ​ၼၼ်ႉ၊ မီး​တူၼ်ႈ​ဢသၢၵ်ႈ​ဢေႃႈ။ တူၼ်ႈ​ဢၼ်​ႁူႉ​ၸႅင်ႈ​လွင်ႈ​ဢၼ်​လီ​လွင်ႈ​ဢၼ်​ဢမ်ႇ​လီ​ၼၼ်ႉ​ၵေႃႈ​မီး​ဢေႃႈ။
10ၼင်ႇ​ႁိုဝ်​တၵ်း​ႁႂ်ႈ​သူၼ်​ဢူးယဵၼ်ႇ​ၼၼ်ႉ​ယမ်း​ၸိုင်၊ ၼမ်ႉ​ႁွင်ႈ​ႁွင်ႈ​ၼိုင်ႈ ဢွၵ်ႇ​လႆ​ၵႃႈ​ၼႂ်း​ဢေႇတိၼ်ႇ​ၼၼ်ႉ​လႄႈ တႅၵ်ႇ​သီႇ​သိၵ်ႈ​ပဵၼ်​ၼမ်ႉ​ႁွင်ႈ​သီႇ​ႁွင်ႈ ၵႃႈ​တီႈ​ၼွၵ်ႈ​ဢူးယဵၼ်ႇ​ၼၼ်ႉ​ဢေႃႈ။- 11ၼမ်ႉ​ႁွင်ႈ​ပထမႃႉ​ၸမ်ႉ၊ လႆႈ​ၸိုဝ်ႈ​ၽီႉသူၼ်ႇ​ဢေႃႈ။ ၼမ်ႉ​ႁွင်ႈ​ၼၼ်ႉ​လႆ​ၵႂႃႇ​ၵႃႈ​တီႈ​ႁိမ်း​မိူင်း​ႁႃႇဝီႉလႃႉ ဢၼ်​မီး​ၶမ်း​ၼၼ်ႉ​တင်း​ႁူတ်ႈ​ဢေႃႈ။- 12ၶမ်း​မိူင်း​ၼၼ်ႉ​လီ​ၼႃႇ​ဢေႃႈ။ ႁၵ်ႉ​ပတေႇလႃႉ​တင်း​သႅင်​ၸၢႆး​ၶႃး​ယွတ်ႇ​ၵေႃႈ​မီး​ဢေႃႈ။- 13ၼမ်ႉ​ႁွင်ႈ​တူႉတီႉယႃႉ​ၸမ်ႉ၊ လႆႈ​ၸိုဝ်ႈ​ၵီႉႁုၼ်ႇ​ဢေႃႈ။ ၼမ်ႉ​ႁွင်ႈ​ၼၼ်ႉ​လႆ​ၵႂႃႇ​ၵႃႈ​တီႈ ႁိမ်း​မိူင်း​ၵူႉသႃႉ​တင်း​ႁူတ်ႈ​ဢေႃႈ။- 14ၼမ်ႉ​ႁွင်ႈ​တႃႉတီႉယႃႉ​ၸမ်ႉ၊ လႆႈ​ၸိုဝ်ႈ​ႁီႉတၵေႇလႃႉ​ဢေႃႈ။ ၼမ်ႉ​ႁွင်ႈ​ၼၼ်ႉ​လႆ​ၵႂႃႇ​ၵႃႈ​တီႈ​ၽၢႆႇ​ၼႃႈ​မိူင်း​ဢႃႇသူႉရီႉ​ဢေႃႈ။ ၼမ်ႉ​ႁွင်ႈ​ၸတုၵ်ႉထႃႉ ၸမ်ႉ၊ လႆႈ​ၸိုဝ်ႈ ဢူႉၽရတ်ႉ​ဢေႃႈ။
15မိူဝ်ႈ​ၼၼ်ႉ​ထႃႇဝရႃႉ​ၽြႃး​ပဵၼ်​ၸဝ်ႈ ဢဝ်​ၵူၼ်း​လႄႈ ဝႆႉ​ၵႃႈ​ၼႂ်း​သူၼ်​ဢူးယဵၼ်ႇ​ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈ​လႆႈ​ပႂ်ႉ​တူၺ်း​ပႂ်ႉ​ႁဵတ်း​ဢေႃႈ။- 16ထႃႇဝရႃႉ​ၽြႃး​ပဵၼ်​ၸဝ်ႈ​ဝႆႉ​ပိင်း​ၺၢပ်ႈ​တီႈ​ၵူၼ်း​ၼၼ်ႉ​လႄႈ​ဝႃႈ၊ မႂ်း​မီး​ဢၶႂၢင်ႉ​ဢၼ်​လႆႈ​ၵိၼ်​တူၼ်ႈ​ၵႃႈ​ဢၼ်​မီး​ၵႃႈ​ၼႂ်း​သူၼ်​ဢူးယဵၼ်ႇ​ၼႆႉ တင်း​သဵင်ႈ​တင်း​လူင်​ဢေႃႈ။- 17ၵူၺ်း​ၵႃႈ တူၼ်ႈ​ဢၼ်​ႁူႉ​ၸႅင်ႈ​လွင်ႈ​ဢၼ်​လီ လွင်ႈ​ဢၼ်​ဢမ်ႇ​လီ​ၼၼ်ႉ​ၸိုင်၊ မႂ်း​ဢမ်ႇ​လႆႈ​ၵိၼ်။ ၼႂ်း​ဝၼ်း​ဢၼ်​ၵိၼ်​ၼၼ်ႉ၊ မႂ်း​တၵ်း​လႆႈ​တၢႆ ဢမၢၼ်ႇ​ၶၼ်​ပဵၼ်​ဢေႃႈ၊ ဝႃႈ​ၼင်ႇ​ၼႆ​ဢေႃႈ။
18ထႃႇဝရႃႉ​ၽြႃး​ပဵၼ်​ၸဝ်ႈ​ဝႃႈ၊ ၵူၼ်း​ၸၢႆး​ဢမ်ႇ​လီ​ယူႇ​ၵေႃႉ​လဵဝ်​ၵူၺ်း။ ၵဝ်​တၵ်း​ႁဵတ်း​ၵေႃႉ​ဢၼ်​တၵ်း​ၸွႆႈ​ၵမ်ႉ​ၸွႆႈ​ထႅမ် ဢၼ်​ထုၵ်ႇ​မၼ်း​ၵိုင်ႇ​မၼ်း​လူး​ၵွၼ်ႇ​ဢေႃႈ၊ ဝႃႈ​ၼင်ႇ​ၼႆ​ဢေႃႈ။- 19ထႃႇဝရႃႉ​ၽြႃး​ပဵၼ်​ၸဝ်ႈ​ဢဝ်​လိၼ်​ႁဵတ်း​တရိၵ်ႈသၢၼ်ႇ​ၵႃႈ​ၼိူဝ်​လိၼ်​တင်း​သဵင်ႈ​တင်း​လူင်​ဢိၵ်ႇ​တင်း​ၼူၵ်ႉ​ၵၢင်​ႁၢဝ်​တင်း​သဵင်ႈ​တင်း​လူင်​ယဝ်ႉ​ၸင်ႇ ဢဝ်​မႃး​ၵႃႈ​တီႈ​ဢၼ်​ၵူၼ်း​မီး​ၼၼ်ႉ​ႁႂ်ႈ​လႆႈ​ႁူႉ​လွင်ႈ​ဢၼ်​ၵူၼ်း​တၵ်း​ႁွင်ႉ​ႁဵၵ်ႈ​ၸိုဝ်ႈ​သဵင်​ၸိူဝ်ႉ​ၼင်ႇ​ႁိုဝ်​ၼၼ်ႉ​ဢေႃႈ။ ၸွမ်း​ၵႃႈ​ၼင်ႇ​ဢၼ် ၵူၼ်း​ႁွင်ႉ​ႁဵၵ်ႈ​သတ်ႉတဝႃႇ​ဢၼ်​ဢသၢၵ်ႈ​လိပ်း​ယူႇ ၵႃႈ​မီး​တင်း​သဵင်ႈ​တင်း​လူင်​ၼၼ်ႉ​သေ​လႄႈ မီး​ၸိုဝ်ႈ​မီး​သဵင်​ႁင်း​ၽႂ်​ႁင်း​မၼ်း​ဢေႃႈ။- 20ၼင်ႇ​ၼၼ်​လႄႈ​ၵူၼ်း​ၼၼ်ႉ​တၢင်ႇ​ပၼ်​ၸိုဝ်ႈ​ပၼ်​သဵင် တီႈ​တူဝ်​ယဵၼ်ႇ​တူဝ်​ငႄႈ​တင်း​သဵင်ႈ​တင်း​လူင်၊ တီႈ​ၼူၵ်ႉ​ၵၢင်​ႁၢဝ်​တင်း​သဵင်ႈ​တင်း​လူင်၊ တီႈ​တူဝ်​ႁၢႆႉ​တင်း​သဵင်ႈ​တင်း​လူင်​ဢေႃႈ။ ၼႂ်း​ဝႃႈ​ၼၼ်​သေ​ၵေႃႈ ၵေႃႉ​ဢၼ်​တၵ်း​ၸွႆႈ​ၵမ်ႉ​ၸွႆႈ​ထႅမ် ဢၼ်​ထုၵ်ႇ​မၼ်း​ၵိုင်ႇ​မၼ်း ဢမ်ႇ​ပႆႇ​ပေႃႇ​ပႆႇ​မီး။
21မိူဝ်ႈ​ၼၼ်ႉ ထႃႇဝရႃႉ​ၽြႃး​ပဵၼ်​ၸဝ်ႈ ႁႂ်ႈ​တၢင်း​ၼွၼ်း​ဢၼ်​ၼူၵ်ႇ​ၼႃႇ​တူၵ်း​ႁွတ်ႈ​ၵႃႈ​ၼိူဝ်​ၵူၼ်း​ၼၼ်ႉ​လႄႈ ၼႂ်း​မိူဝ်ႈ​ဢၼ်​မၼ်း​ယင်း​တိုၵ်ႉ​ၼွၼ်း​လပ်း​ယူႇ​ၼၼ်ႉ၊ မၼ်း​ၸဝ်ႈ​ဢဝ်​လုပ်ႇ​ၶၢင်ႈ​မၼ်း​လႅမ်ႈ​ၼိုင်ႈ​ဢွၵ်ႇ​သေ​ယဝ်ႉ၊ ႁႂ်ႈ​ၼိူဝ်ႉ​ပဵၼ်​တၢင်​တူဝ်​လုပ်ႇ​ၼၼ်ႉ​လႄႈ​ၶိုၼ်း​ငီႇငႅၼ်ႈ​ၵၼ်​သေ​ဢေႃႈ။- 22ထႃႇဝရႃႉ​ၽြႃး​ပဵၼ်​ၸဝ်ႈ​ဢဝ်​လုပ်ႇ​ၶၢင်ႈ​ဢၼ်​မၼ်း​ၸဝ်ႈ​ဢဝ်​ဢွၵ်ႇ​ၵႃႈ​ၼႂ်း​ၵူၼ်း​ၼၼ်ႉ​ႁဵတ်း​ၵူၼ်း​ယိင်း​လႄႈ ဢဝ်​မႃး​ၸူး​ၵႃႈ​တီႈ​ၵူၼ်း​ၼၼ်ႉ​ဢေႃႈ။- 23ၵူၼ်း​ၼၼ်ႉ​လၢတ်ႈ​လႄႈ​ဝႃႈ၊ တေႃႈ​လဵဝ်​ၼႆႉ ၵေႃႉ​ၼႆႉ​ပဵၼ်​လုပ်ႇ​ၵႃႈ​ၼႂ်း​လုပ်ႇ​ၵဝ်၊ ပဵၼ်​ၼိူဝ်ႉ​ၵႃႈ​ၼႂ်း​ၼိူဝ်ႉ​ၵဝ်​ဢေႃႈ။ ပိူဝ်ႈ​ဢၼ်​ဢဝ်​မၼ်း​ဢွၵ်ႇ​ၵႃႈ​ၼႂ်း​ၵူၼ်း​လႄႈ တၵ်း​လႆႈ​ႁွင်ႉ​ႁဵၵ်ႈ​မၼ်း ၵူၼ်း​ယိင်း​ဢေႃႈ၊ ဝႃႈ​ၼင်ႇ​ၼႆ​ဢေႃႈ။- 24ၵွပ်ႈ​ပိူဝ်ႈ​လွင်ႈ​တၢင်း​ၼၼ်ႉ​လႄႈ ၵူၼ်း​ၸၢႆး​တၵ်း​လႆႈ​ၽၢတ်ႇ​ၵၼ်​တင်း​ပေႃႈ​မႄႈ​မၼ်း​သေ​လႄႈ ၸပ်း​ၸွမ်း​မေး​မၼ်း​သေ​ယဝ်ႉ၊ သွင်​ၶႃ​ၼၼ်ႉ တၵ်း​လႆႈ​ပဵၼ်​ၼိူဝ်ႉ​ပဵၼ်​လိူတ်ႈ​ဢၼ်​လဵဝ်​ၵၼ်​ဢေႃႈ။- 25ၶဝ်​ၽူဝ်​မေး​သွင်​ၵေႃႉ​ၼၼ်ႉ​ယူႇ​တူဝ်​ပူၺ်​ယူႇ​လႄႈ ၵၢင်း​လွတ်ႈ​တင်း​တၢင်း​ဢၼ်​ဢၢႆ​ၵၼ်​ဢေႃႈ။

Označeno

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion za prilagajanje tvoje izkušnje uporablja piškotke. Z uporabo našega spletnega mesta se strinjaš z našo uporabo piškotkov, kot je opisano v naši Politiki zasebnosti