Boh, ktorý obnovuje

Boh, ktorý obnovuje

29 dní

Advent je obdobím očakávania, pripomínania si a radosti. Oslavujeme Kristovo narodenie a túžobne očakávame Jeho druhý príchod. Pripomíname si zlomenosť nášho sveta a to, že Ježiš všetko obnoví a uzdraví pri svojom návrate. Taktiež Ho oslavujeme a pripomíname si radosť, ktorú máme, keď v Neho uveríme. Plán „Boh, ktorý obnovuje” nás sprevádza obdobím adventu, obdobím veľkého očakávania príchodu nášho večného Kráľa.

Vydavateľ

Za poskytnutie tohto plánu sa chceme poďakovať Slovensku. Ďalšie informácie nájdete na stránke: https://cassi.thewardro.be/34287

O vydavateľovi