BibleProject | Ježiš a nové ľudstvo

BibleProject | Ježiš a nové ľudstvo

7 dní

Pavlov list Rimanom je jedným z najdôležitejších listov, aký bol kedy napísaný. V tomto sedemdňovam pláne, sa naučíte o tom, ako Ježiš stvoril svoju novú zmluvnú rodinu skrze svoju smrť, vzkriesenie a zoslanie Ducha Svätého.

Vydavateľ

Chceli by sme sa poďakovať BibleProject za dodanie tohto plánu. Pre viac informácií navštívte: www.bibleproject.com

O vydavateľovi