BibleProject | Božia večná láska

BibleProject | Božia večná láska

9 dní

Jánovo evanjelium je očitým svedectvom toho, kým Ježiš bol, v podaní jedného z jeho najbližších priateľov. V tomto 9-dňovom pláne si prečítate príbeh toho, ako sa Ježiš stal človekom ako vtelený Boh Izraela. Je Mesiášom aj Synom človeka, ktorý dáva večný život každému, kto v neho uverí.

Vydavateľ

Chceli by sme sa poďakovať BibleProject za dodanie tohto plánu. Pre viac informácií navštívte: www.bibleproject.com

O vydavateľovi