BibleProject | Rýchlokurz o apoštolovi Pavlovi

BibleProject | Rýchlokurz o apoštolovi Pavlovi

10 dní

V tomto desaťdňovom pláne, sa zoznámite so štyrmi krátkymi Pavlovými epištolami. V liste Galaťanom, Pavol rozoberá myšlienku, či pohania musia dodržiavať zákony Tóry. V liste Efežanom, ukazuje, ako evanjelium prináša zmierenie s Bohom aj medzi ľuďmi. V liste Filipanom, povzbudzuje veriacich Ježišovým príkladom sebaobetujúcej sa lásky a v prvom liste Tesaloničanom, Pavol povzbudzuje prenasledovaných kresťanov, nádejou v kráľovi Ježišovi.

Vydavateľ

Chceli by sme sa poďakovať BibleProject za prípravu tohto plánu. Viac informácií nájdete na www.bibleproject.com

O vydavateľovi