Vyber si Boha namiesto sveta

Vyber si Boha namiesto sveta

43 dní

Štúdium „Vyber si Boha namiesto sveta" sleduje život Jákoba a Jozefa a ich rodín, so zvláštnym zreteľom na rozhodnutia, ktorým čelili. Obaja muži dostali od Boha zasľúbenie, ale svoju vieru prežívali veľmi odlišne. Na ich príklade uvidíme, aké je dôležité vybrať si Božie veci a že Boh odmeňuje tých, ktorí s Ním kráčajú. Taktiež zistíme, že hoci my zlyhávame, Boh svoje zasľúbenia vždy naplní.

Vydavateľ

Za poskytnutie tohto plánu sa chceme poďakovať Slovensku. Ďalšie informácie nájdete na stránke: http://lovegodgreatly.com/slovak

O vydavateľovi