Nádherne Odovzdaná

Nádherne Odovzdaná

43 dní

V tomto šesťtýždňovom štúdiu preskúmame mnoho z tých najznámejších príbehov žien v Biblii, ktorými sú napríklad Mária, Anna a Ester. Ani jedna z nich nemala jednoduchý život. Každá z nich si musela prejsť bolesťou. Každá z nich si musela zvoliť dôveru v Boha, aj keď nerozumela Jeho konaniu. Každá z týchto žien musela žiť svoj život v nádhernej odovzdanosti, aby odhalila hlbší zámer bolesti.

Vydavateľ

Za poskytnutie tohto plánu sa chceme poďakovať Slovensku. Ďalšie informácie nájdete na stránke: http://lovegodgreatly.com/slovak

O vydavateľovi