Tony Evans skúma rasové zmierenie

Tony Evans skúma rasové zmierenie

3 dni

Namiesto jednoty, mnoho ľudí iba toleruje iné rasy. Jednoducho ich len znášajú bez nejakej túžby vstúpiť s nimi do vzťahu. V tomto 3-dňovom pláne nám Dr. Tony Evans pomôže pohnúť sa od rasovej tolerancie smerom k rasovému zmiereniu. Pozrieme sa na to, ako sa dopracovať k autentickému biblickému zmiereniu a prečo je to absolútne kľúčové k ozajstnej jednote vrámci Kristovho tela.

Vydavateľ

Radi by sme poďakovali The Urban Alternative (Tony Evans) za poskytnutie tohto plánu. Pre viac informácií, prosím, navštív: https://tonyevans.org/

O vydavateľovi

Vyše 100000 dokončení