Ján 12:12-13,13,13,13,13-14,14-15,15,15-19

Ján 12:12-13 SLB

Na druhý deň veľký zástup, ktorý prišiel na slávnosti, počujúc, že Ježiš prichádza do Jeruzalema,nabral palmové ratolesti a vyšiel Mu naproti volajúc: Hosana! Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom, Kráľ izraelský!
SLB: Biblia - Evanjelický preklad
Zdieľať

Ján 12:13 SLB

nabral palmové ratolesti a vyšiel Mu naproti volajúc: Hosana! Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom, Kráľ izraelský!
SLB: Biblia - Evanjelický preklad
Zdieľať

Ján 12:13 SLB

nabral palmové ratolesti a vyšiel Mu naproti volajúc: Hosana! Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom, Kráľ izraelský!
SLB: Biblia - Evanjelický preklad
Zdieľať

Ján 12:13 SLB

nabral palmové ratolesti a vyšiel Mu naproti volajúc: Hosana! Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom, Kráľ izraelský!
SLB: Biblia - Evanjelický preklad
Zdieľať

Ján 12:13-14 SLB

nabral palmové ratolesti a vyšiel Mu naproti volajúc: Hosana! Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom, Kráľ izraelský! Keď Ježiš našiel osliatko, posadil sa naň, ako je napísané
SLB: Biblia - Evanjelický preklad
Zdieľať

Ján 12:14-15 SLB

Keď Ježiš našiel osliatko, posadil sa naň, ako je napísané: Neboj sa, dcéra sionská, ajhľa, tvoj kráľ prichádza, sediac na osliatku oslice.
SLB: Biblia - Evanjelický preklad
Zdieľať

Ján 12:15 SLB

Neboj sa, dcéra sionská, ajhľa, tvoj kráľ prichádza, sediac na osliatku oslice.
SLB: Biblia - Evanjelický preklad
Zdieľať

Ján 12:15-19 SLB

Neboj sa, dcéra sionská, ajhľa, tvoj kráľ prichádza, sediac na osliatku oslice. Jeho učeníci sprvu nerozumeli tomu, ale keď Ježiš bol oslávený, vtedy sa rozpomenuli, že to bolo napísané o Ňom a že Mu tak urobili.A zástup, ktorý bol s Ním, keď vyvolal Lazára z hrobu a vzkriesil ho z mŕtvych, svedčil o tom.Zástup mu vyšiel naproti, lebo sa dopočul, že učinil znamenie.A farizeji si hovorili: Vidíte, nič nezmôžete! Ajhľa, svet išiel za Ním!
SLB: Biblia - Evanjelický preklad
Zdieľať

Ján 12:12-13,13,13,13,13-14,14-15,15,15-19

Zdieľať

Bezplatné Plány čítania a Stíšenia týkajúce sa Ján 12:12-13,13,13,13,13-14,14-15,15,15-19