Príslovia 3:9-10

Príslovia 3:9-10 SEB

Ucti si Hospodina zo svojho majetku a z prvotín každej úrody; potom sa tvoje sýpky naplnia obilím a tvojimi lismi bude pretekať mušt.
SEB: Slovenský ekumenický preklad
Zdieľať

Bezplatné plány čítania a zamyslenia súvisiace s Príslovia 3:9-10