Matúš 1:23

Matúš 1:23 SEB

Hľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel, čo v preklade znamená: Boh s nami .
SEB: Slovenský ekumenický preklad
Zdieľať