Matúš 1:21

Matúš 1:21 SEB

Porodí syna a dáš mu meno Ježiš, lebo on zachráni svoj ľud z jeho hriechov.“
SEB: Slovenský ekumenický preklad
Zdieľať

Matúš 1:21

Zdieľať