Ján 1:49

Ján 1:49 SEB

Natanael mu povedal: „Rabbi, ty si Boží Syn, ty si kráľ Izraela!“
SEB: Slovenský ekumenický preklad
Zdieľať