Ján 1:28

Ján 1:28 SEB

Toto sa stalo v Betánii za Jordánom, kde Ján krstil.
SEB: Slovenský ekumenický preklad
Zdieľať